Thursday, October 23, 2008

Penghargaan

Saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Hwong Seng, Pengetua Sekolah Menengah Persendirian Chong Hwa yang telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini sebelum dan selepas waktu persekolahan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Guru Geografi saya Cikgu Lee Hui Hui yang memberi tunjuk ajar dan panduan semasa menjalankan kerja khusus ini. Seterusnya ribuan terima kasih ibu bapa saya yang banyak memberi dorongan dan sokongan dari segi kewangan.

No comments: