Saturday, March 21, 2009

各位!!!sejarah后面那个作文!!!还有一堆东西~

Tajuk:Bagaimana pemeliharan dan pemuliharan bangunan bersejarah dapat memupuk semangat cintakan warisan bangsa dalam kalangan rakyat Malaysia?

Dewasa kini, kerajaan telah menyarankan agar generasi muda kini dapat menghargai jasa dan pejuang tokoh-tokoh negara di tanah air kita.Oleh itu,kerajaan telah menjalankan berbagai-bagai usaha untuk memelihara dan memulihara bangunan bersejarah agar dengan itu dapat memupuk semangat cintakan warisan bangsa dalam kalangan rakyat Malaysia.Hal ini kerana,aktiviti ini dapat menimbulkan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia.Sebagai contoh,bangunan yang dibina oleh Portugis di Melaka iaitu bangunan Kota A Famosa dapat lagi kita lihat dari dulu hingga sekarang,bangunan itu masih kekal dan tidak berubah.Oleh itu,kita mesti berbangga dengan sejarah negara.

Impaknya, masyarakat akan bekerjasama dan tolong-menolong untuk mempertahankan bangunan-bangunan bersejarah ini.Bangunan bersejarah di negara kita ini banyak meniggalkan kesan sejarah yang menarik untuk dikenang seperti bangunan Sultan Abdul Samad yang pernah dijadikan sebagai tempat pengumpulan raja-raja Melayu sewaktu menentang Malayan Union. Peristiwa sedemikian mengingatkan kita bertapa susahnya mereka untuk mempertahankan tanah Melayu ini daripada jatuh ke tangan British. Ini membuatkan kita sebagai rakyat Malaysia lebih menghargai negara kita.Daripada bangunan bersejarah itu kita akan lebih semangat rajin dan gigih untuk menigkatkan diri sebagai rakyat negara yang maju dan cinta akan agama bangsa dan negara serta berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Selain itu,melalui aktiviti ini juga akan menimbulkan semangat setia negara dan akan tersemai di jiwa setiap masyarakat.Misalnya tokoh-tokoh negara yang telah mengadaikan nyawa dan harta untuk berjuang habis-habisan untuk memerdekakan tanah air Malaysia yang kita duduki sekarang.
Kesimpulannya,kita mesti taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara kerana mereka
berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.Oleh itu,kita mesti berterima kasih kepada tokoh-tokoh negara dengan cara berusaha untuk terus memelihara dan memulihara bangunan bersejarah tersebut dan yang paling utama ialah bersyukur kepada yang Ilahi iaitu ALLAH S.W.T. kerana telah memberi tenaga untuk berusaha memerdekakan tanah air kita ini.

PENGHARGAAN
Syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T kerana dengan berkat dan keizinan dari-Nya, maka saya telah dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah PMR 2009 dengan jayanya. Insyaallah, tugasan kerja kursus ini akan memberikan banyak manfaat kepada saya dari segi pengetahuan dan pengalaman semasa membuat kajian dan di masa hadapan.
Saya, Liew Li Cher ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Pengetua iaitu Datin Seri Zavirah Saari dan merangkap guru pembimbing saya iaitu gdfgdfg dfgdfgdf gdfgdfg juga dan guru-guru sejarah yang lain kerana tidak jemu-jemu memberi bimbingan, dorongan, dan tunjuk ajar tentang cara-cara membuat kajian mengikut kriteria yang ditetapkan. Mereka turut membantu menyemak data, laporan dan membuat teguran agar memperoleh hasil kajian dengan cemerlang.
Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya iaitu ayahanda Liew Kim Wah dan bonda Chua Guat Lee yang turut membantu untuk menyiapkan kerja-kerja ini. Tanpa sokongan mereka mungkin saya tidak dapat menyiapkan kerja-kerja seperti ini. Ini kerana kerja-kerja untuk menyiapkan kerja kursus ini memerlukan motivasi, usaha, buah fikiran dan wang ringgit.
Terima kasih juga diucapkan kepada adik saya serta rakan-rakan saya yang sangat setia dengan kerja-kerja yang diberikan dan mempunyai semangat setia kawan yang utuh dalam memberikan buah fikiran dan semangat, cadangan serta rujukan di beberapa kawasan kajian.
Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang terlibat dalam menjayakan folio ini sama ada secara langsung mahupun secara tidak langsung. Saya memohon maaf atas apa jua kesilapan saya sepanjang saya menjalankan kajian ini.

OJEKTIF KAJIAN
Setiap kerja yang diberi mesti ada objektifnya yang tersendiri termasuklah kerja kursus sejarah yang saya siapkan ini. Objektif bagi kerja kursus ini boleh diklafikasikan kepada dua iaitu umum atau yang khusus. Bagi objektif umum dalam menyiapkan kerja kursus ini ialah untuk memenuhi keperluan kerja kursus Sejarah peringkat PMR. Manakala bagi objektif khusus kerja ini ialah calon dapat mengetahui nama-nama lain bagi bangunan bersejarah di Malaysia yang dikaji. Selain itu, calon dapat mengetahui mengenai asal-usul atau sejarah bangunan bersejarah di Malaysia.
Malahan, calon juga dapat mengetahui kaedah membina dan reka bentuk bangunan bersejarah di Malaysia yang dikaji. Akhir sekali, calon dapat mengetahui mengapa bangunan bersejarah di Malaysia dibinakan dan bilakah masanya ia dibinakan

KAEDAH KAJIAN
1.PEMERHATIAN DAN LAWATAN
Selain itu, saya menggunakan kaedah pemerhatian dengan melawat ke bangunan bersejarah di Malaysia dengan kawaku.Saya megetahui dalam asal-usul bangunan bersejarah di Malaysia dan saya mengambil gambar di sana.Melalui kaedah ini, saya dapat melihat bangunan bersejarah di Malaysia.
2.RUJUKAN PERPUSTAKAAN
Akhir kaedah yang saya gunakan ialah dengan merujuk perpustakaan bagi mendapat lebih maklumat walaupun sibuk dengan peperiksaan yang diadakan. Melalui kaedah ini, saya dapat dalam asal-usul bangunan bersejarah di Malaysia dan membantu dalam proses mengumpul elemen 1 yang perlu ada sebelum menyiapkan elemen 2.
3.MELAYARI INTERNET
Saya juga melayari internet unukmemperoehi maklumat tentang bangunan bersejarah di Malaysia yang dikaji.Bahan yang terdapat dalam laman web telah dimuat turun dan disertakan sebagai salah satu media kajian.

*感谢我吧~~哈哈~copy paste就可以料~~
*如果你是做大钟楼,这里有详细资料:大钟楼的资料

Wednesday, March 18, 2009

song larh...haha...so shuang..
hehe

hey.

seem less ppl come to here now.
kit ye.
what zhi wei for that?

Sunday, March 15, 2009

桀儿

hey man~我们08的2廉~
今年要叫什么好叻?
erm~kelly09~
哈哈~哇咔咔~
我建议我们选一个班执委~
哈哈~
可能这个建议你们会不喜欢,可能你们也不爽我~
可是你们也讨论一下, 我们今年要怎样啦~
好不好?

Friday, March 13, 2009

1 utama 13/3/08
sam chia n choi yan
choi yan n yun rou

choi yan ,li xuan , yun rou, and sam chia我们在neway one utama(new wing) 唱k
唱到一半时,一堆男生join 我们唱


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 jun sheng, qian an , wei jie, yu liang
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

今天是很难忘的一天
因为张育量同学大便时散播的味道臭到~~

羡慕吗?

hey my frenz

hey man....
i change my blog add...
erm~~change to
: xxdamnguyxx.blogspot.com
haha~~~

Monday, March 9, 2009

昨天没去上课...

哈哈哈~~
昨天,我竟然没有去上课...
这是我从初一以来,第一次没有去学校...
昨天我去了表哥的世纪婚礼...
真的很隆重哦!!!
好想结婚叻...哈哈~~
开玩笑的啦!!!不过,我也向往那种婚礼咯...

Monday, March 2, 2009

CAUTIONeveryone pls add this email address

christine_yan279@hotmail.com


-by- choiyan