Thursday, October 23, 2008

Pendahuluan

Bagi memenuhi keperluan Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan 2, murid diwajibkan menjalankan kerja amali di lapangan, Kajian ini dijalankan sebelum dan selepas waktu sekolah. Murid-murid dikehendaki memilih tema kajian masing-masing. Kajian ini adalah berdasarkan tema-tema yang dipelajari di tingkatan 2.
Saya telah memilih tajuk "Sistem Pengangkutan di Taman Kaya serta kaitannya dengan jaringan pengangkutan pelajar Sekolah Menengah Persendirian Chong Hwa". Kami menyiapkan kajian ini dalam masa dua minggu. Kemudian, saya pun menulis laporan lengkap tentang kajian ini secara individu seperti yang disyaratkan.

No comments: