Thursday, October 23, 2008

Objektif Kajian

Objektif-objektif kajian adalah seperti yang berikut:
(1) Jenis-jenis sistem pengangkutan di Taman Kaya.
(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi jaring sistem pengangkutan di Taman Kaya.
(3) Kepentingan jaringan sistem pengangkutan di Taman Kaya dengan Sekolah Menengah Persendirian Chong Hwa.
(4) Kesan-kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar di Taman Kaya.
(5) Langkah-langkah penyelesaian yang dapat mengurangkan kesan perkembangan jaringan pengangkutan di Taman Kaya serta Sekolah Menengah Persendirian Chong Hwa.

No comments: