Thursday, October 23, 2008

请按照顺序排列纸张,谢谢!

第一张 封面
第二张 Senarai Kandungan
第三张 Penghargaan / Pendahuluan
第四张 Objektif Kajian
第五张 Kawasan Kajian
第六张 Peta 1: Peta Daerah
第七张 Peta 2: Peta Kawasan Kajian
第八张 Kaedah Kajian
第九张 Dapatan Kajian
第十张 Jadual dan Graf
第十一张 Rumusan
第十二张 Lampiran 1 : Borang Soal Selidik
第十三张 Lampiran 2 : Jadual Dapatan Kajian
第十四张 Lampiran 3 : Surat
第十五张 Lampiran 4 : Surat
第十六张 Lampiran 5 : Surat
第十七张 Lampiran 6 : Surat
第十八张 Rujukan

No comments: