Thursday, November 13, 2008

photo shop

ororor....mickey sleep... kelly tan coming...mickey faster wake up...

huh??? wad is he laughing for???(wen xuan)


choi yan...li xuan...xinyu...yingrou...jieer...yaya...n camera boy(ziyun)in neway...(7/11/2008)jia xin....shiqi...
hongmei...jieer...yi chan...

walau... yan wen zhong....yi chan..hong mei...jia ler...


a zu ra...hahasuch hardworking gal(2 lian throwing eggs)(it me)
huh...who tis 2 again???(dun angry jia ru)

huh?? who tis 2?? (dun angry yarh)


2 lian in 1 day trip


2 lian leng zai...haha(jieer "zi lian"ing)(whole class "pei si"ing)


to be continue...

1 comment:

mei said...

faster add la.
wait u.=)